ข่าวประชาสัมพันธ์ “สถานเสาวภา”

การบริจาควัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ชนิด 4 สายพันธุ์

การบริจาควัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ชนิด 4 สายพันธุ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา และคณะ นำประธานกรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็มเอสดี ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและคณะ กราบบังคมทูลรายงานการบริจาควัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ เพื่อใช้ในกิจการของสภากาดไทย

โครงการ “อบรมและฝึกปฏิบัติจับงู” ณ สวนงู สถานเสาวภา

โครงการ “อบรมและฝึกปฏิบัติจับงู” ณ สวนงู สถานเสาวภา

สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร ร่วมกับ สวนงู สถานเสาวภา จัด “โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงู” ณ สวนงู สถานเสาวภา

สภากาชาดไทยเตรียมรับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ล็อตใหม่ รุ่น 2

สภากาชาดไทยเตรียมรับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ล็อตใหม่ รุ่น 2

สภากาชาดไทยเตรียมรับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ล็อตใหม่ รุ่น 2 ที่ทางเกาหลีใต้มอบให้ประเทศไทย ซึ่งสามารถป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดรวม 2 วายพันธุ์ หรือไบวาเรนท์ ได้

โครงการ”1Day Special With MEW”

โครงการ”1Day Special With MEW”

นางจิราพร ศรีสอ้าน และ สพ.ญ.ดร.ลาวัณย์ จันทร์โฮม มอบเงินพร้อมสิ่งของจาก มิว-ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ ศิลปิน ในโครงการ “1Day Special With MEW” ณ สวนงู สถานเสาวภา

การแพร่ระบาดของ“โรคปอดอักเสบ” หรือ “ปอดบวม”

การแพร่ระบาดของ“โรคปอดอักเสบ” หรือ “ปอดบวม”

ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร เผยถึงการแพร่ระบาดของ “โรคปอดอักเสบ” หรือ “ปอดบวม” แนะประชาชนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนโควิด-19 และวัคซีนนิวโมคอคคัส เพื่อลดอัตราการป่วย และเสียชีวิต

การประชุม”รับฟังสรุปการจัดหาและกระจายวัคซีนในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19″

การประชุม”รับฟังสรุปการจัดหาและกระจายวัคซีนในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19″

ศ.ภญ.ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช และคณะร่วมประชุมประจำปีที่จัดโดย เครือข่ายผู้ผลิตวัคซีนในประเทศกำลังพัฒนา รับฟังสรุปการจัดหาและกระจายวัคซีนในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เมืองปูเน่ สาธารณรัฐอินเดีย

การประชุมเรื่อง DCVMN Annual General Meeting 2022: “GLOBAL EQUITY AND TIMELY ACCESS: COVID-19 & BEYOND”

การประชุมเรื่อง DCVMN Annual General Meeting 2022: “GLOBAL EQUITY AND TIMELY ACCESS: COVID-19 & BEYOND”

ศ.ภญ.ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช และคณะร่วมประชุมประจำปี เรื่อง DCVMN Annual General Meeting 2022: “GLOBAL EQUITY AND TIMELY ACCESS: COVID-19 & BEYOND” ณ เมืองปูเน่ สาธารณรัฐอินเดีย

โครงการ “รณรงค์การฉีดวัคซีนในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้น” (ครั้งที่ 2)

โครงการ “รณรงค์การฉีดวัคซีนในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้น” (ครั้งที่ 2)

ศ.กิตติคุณ ดร.นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร เปิดโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้น ครั้งที่ 2 พร้อมเสวนาเรื่อง “ไข้เลือดออก มะเร็งปากมดลูก และไอกรน 3 โรคอันตรายในวัยรุ่นที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน” ณ สามย่านมิตรทาวน์

เปิดคลีนิกภูมิคุ้มกันในสัตว์เลี้ยง

เปิดคลีนิกภูมิคุ้มกันในสัตว์เลี้ยง

ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา เปิดคลีนิกภูมิคุ้มกันในสัตว์เลี้ยง ณ ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับสัตว์เลี้ยง วาระสถาปนาสถานเสาวภาครบ 100 ปี

รับมอบเครื่องดื่มสมุนไพร “คูลคูลเฟรช”

รับมอบเครื่องดื่มสมุนไพร “คูลคูลเฟรช”

นายภูมิ จันทรตรี รับมอบเครื่องดื่มสมุนไพร “คูลคูลเฟรช” จากผู้จัดการแบรนด์สินค้าในกลุ่มคูลคูลเฟรช เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเสาวภา

Go Top