ข่าวประชาสัมพันธ์ “สถานเสาวภา”

ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา ร่วมถวายราชสักการะ

ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา ร่วมถวายราชสักการะ

ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา ร่วมถวายราชสักการะพระรูป สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

นำเข้าวัคซีน 4 พันโดส หยุดโรคระบาดม้า

นำเข้าวัคซีน 4 พันโดส หยุดโรคระบาดม้า

นำเข้าวัคซีน 4 พันโดส หยุดโรคระบาดม้า เร่งฉีดป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าครั้งแรกของไทย ที่สถานีเพาะเลี้ยงม้า และสัตว์ทดลอง ณ สถานเสาวภา

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสถานเสาวภา

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสถานเสาวภา

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ร่วมกับสถานเสาวภา ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าแห่งแรกของประเทศ ณ สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสถานเสาวภา

สถานเสาวภา ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สถานเสาวภา ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สถานเสาวภา ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้มารับบริการฉีดวัคซีน

สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ประกาศปิดทำการชั่วคราว

สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ประกาศปิดทำการชั่วคราว

สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ประกาศปิดทำการชั่วคราว จนถึงวันที่ 12 เม.ย. 63

สวนงู สถานเสาวภา ปิดชั่วคราวป้องกันโรคโควิด-19 *

สวนงู สถานเสาวภา ปิดชั่วคราวป้องกันโรคโควิด-19 *

สวนงู สถานเสาวภา ปิดชั่วคราวป้องกันโรคโควิด-19

สวนงู สถานเสาวภา ปิดชั่วคราวป้องกันโรคโควิด-19

สวนงู สถานเสาวภา ปิดชั่วคราวป้องกันโรคโควิด-19

สวนงู สถานเสาวภา ปิดชั่วคราวป้องกันโรคโควิด-19 *

สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว

สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว

สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2563

ปฏิบัติการพิษแก้พิษ

ปฏิบัติการพิษแก้พิษ

ปฏิบัติการพิษแก้พิษ

ประมูลภาพวาด รายได้มอบให้สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ประมูลภาพวาด รายได้มอบให้สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

เชิญร่วมประมูลภาพวาดอิมเพรสชั่นนิสม์ ในงาน “งู (Snake)” ที่เอส เอฟ เวิล์ด ซีนีม่า รายได้มอบให้สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

Go Top